Ο SMAP θα χαρτογραφεί τους υδάτινους πόρους της Γης βοηθώντας την παγκόσμια γεωργία σε τοπικό επίπεδο
Εκτοξεύτηκε με επιτυχία ο δορυφόρος SMAP της NASA που θα συλλέγει δεδομένα για τη γεωργία και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Ο δορυφόρος θα χρησιμοποιεί δύο όργανα μικροκυμάτων που έχουν την ικανότητα να χαρτογραφούν αλλά και ταυτόχρονα να μελετούν το έδαφος σε όλη την υφήλιο και να παράγουν εκτιμήσεις της υγρασίας εδάφους σε τοπικό επίπεδο. Ο δορυφόρος θα μπορεί να κάνει εκτιμήσεις για τα επίπεδα υγρασίας μιας περιοχής έκτασης εννέα χλμ βοηθώντας έτσι την τοπική γεωργία αλλά και τις αρμόδιες Αρχές να γνωρίζουν την κατάσταση της περιοχής σε σχέση με τους υδάτινους πόρους και να δρουν αναλόγως.

Author: Giorgos Chr