Γιατι οι πλανήτες παρουσιάζουν αυτούς του χρωματισμούς;

Οι πλανήτες παίρνουν αυτούς τους χρωματισμούς κυρίως για τον εξής λόγο. Έχει να κάνει με τα υλικά, άτομα μόρια και στοιχεία, που αποτελούν την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα τους!

Περισσότερα στο παρακάτω βίντεο!

Author: Giorgos Chr