Στις 4 Ιουλίου 2014, οι επιστήμονες-ερευνητές που εργάζονται στο CERN ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός υποατομικού σωματιδίου. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι αυτό το σωματίδιο αποτελεί το γνωστό μποζόνιο Higgs. Όπως είναι ευρέως γνωστό, το επονομαζόμενο σωματίδιο του Θεού «φέρει» την ευθύνη για τη μάζα των σωματιδίων.

Δεδομένου ότι η ύπαρξη του προτάθηκε πριν από 50 χρόνια, το μποζόνιο επιβεβαιώνεται από την θεωρία του Καθιερωμένου Πρότυπου και κρύβεται πίσω από όλη τη σύγχρονη σωματιδιακή Φυσική.

Τώρα οι επιστήμονες στον επιταχυντή είναι έτοιμοι για να συνεχίσουν τα πειραμάτα που γίνονται στο μεγάλο επιταχυντή αδρονίων, ελπίζοντας στην πειραματική επιβεβαίωση μιας θεωρίας η οποία μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζουμε για τα σωματίδια και για τις δυνάμεις που συνθέτουν το σύμπαν.

Πηγή βίντεο

Author: Giorgos Chr