Φάρος, Περβόλια Λάρνακας

 

 

 

 

 

 

Author: Giorgos Chr