Αλυκή Λάρνακας

Αλυκή Λάρνακας, Κύπρος

 

 

 

Author: Giorgos Chr