Πλοήγηση:σχήμα

σχήμα-σύμπαν-αποστολή-wmap Διάστημα
0

Με τι μοιάζει το σύμπαν;

Με τι μοιάζει το σύμπαν; Ένα από τα διασημότερα παράδοξα στην Αστροφυσική είναι το παράδοξο του Olbers που βασίζεται στην ερώτηση ‘‘Γιατί ο ουρανός είναι…