Πλοήγηση:φωτογραφίες

Φωτογραφήματα
0

Fermilab

Fermilab: Το αμερικανικό κέντρο σωματιδιακής φυσικής και ο δεύτερος μεγαλύτερος επιταχυντής ανά το παγκόσμιο

Φωτογραφήματα
0

CERN

Cern: ο ευρωπαϊκός οργανισμός πυρηνικής φυσικής, ένας από τους μεγαλύτερους και πολλά υποσχόμενους – παγκοσμίως- σε θέματα επιστημονικής έρευνας